งานประมูลการกุศล ดำขาวเล่าเรื่องสองเมืองของนันทวัฒน์ ‘บทส่งท้าย’ จบลงอย่างสวยงามด้วยยอดประมูลสูงถึง 5.9 ล้าน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาทางบางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น ได้รับเกียรติในการจัดงานประมูลการกุศล ดำขาวเล่าเรื่องสองเมือง ของ นันทวัฒน์ “บทส่งท้าย” ณ TCDC ห้อง Gallery ชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง

โดยการประมูลในครั้งนี้มียอดการประมูลรวมสูงถึง 5,930,000 บาท

เงินทั้งหมดจะถูกมอบให้กับโครงการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” โครงการในมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ผลงานทั้ง 10 ชิ้นที่นำมาประมูลภายในงาน เป็นผลงานภาพถ่ายของ ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานผลงานฝีพระหัตถ์บนภาพถ่าย อีกทั้งยังมีผลงานที่ร่วมมือกับศิลปินมากฝีมืออีก 4 ท่าน ได้แก่ พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก นักรบ มูลมานัส อัชลินี เกษรศุกร์ และอาริญญา กันธิโน

นอกจากการประมูลในครั้งนี้ ยังมีนิทรรศการที่แสดงผลงานภาพถ่ายดำขาวของ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ที่จำหน่ายเพื่อนำเงินทั้งหมดมอบให้ทางโครงการเช่นกัน 

บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประมูลทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนโครงนี้เป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ที่ไว้วางใจให้บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น รับผิดชอบในส่วนการดำเนินการประมูลในครั้งนี้

ข่าวและบทความเพิ่มเติม

collectors-of-all-ages

“บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น” บริษัทในกลุ่ม ART TANK GROUP โดย เสริมคุณ คุณาวงศ์ และ เหมือนฝัน สิริกรณ์ คุ…

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้ที่สร้างผลงานศิลปะและมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการศิลปะไทยมานานนับหลายทศวรรษ

yoon_gucci-collaboration

ศิลปะกับแบรนด์

ปัจจุบันแบรนด์ต่าง ๆ เริ่มใช้ศิลปะเพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตนในแง่มุมใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค อัตลักษณ์ของศิลปินไทยหลายคนได้โลดแล่นอยู่บนสินค้าแบรนด์ไทยและต่างประเทศ